• Facebook
  • Youtube
  • linkedin
  • instagram
  • cvrlikání

Nový vzor nová forma Shandong

Vývojový vzorec „dvojího cyklu“ také hluboce ovlivňuje vývojový trend textilního strojního průmyslu.Interně by textilní průmysl měl nést svou vlastní sociální odpovědnost a přispívat k rozvoji čínského textilního průmyslu.Externě pomůže efektivní implementace RCEP zlepšit úroveň spolupráce řetězce textilního průmyslu a dodavatelského řetězce v regionu.Navíc oživení průmyslu po postupném zlepšování epidemie v zahraničí bude nadále zvyšovat poptávku po zařízení a spolupráce a výměny mezi domácími a zahraničními textilními podniky a podniky textilních strojů otevře hlubší a širší průzkum.

V roce 2021 dosáhnou provozní výnosy podniků nad měřítkem v moderním lehkém průmyslu a textilním průmyslu Shandong 1,8 bilionu juanů, což představuje 17,6 % odvětví provincie nad měřítkem.S dobrým průmyslovým základem a velkým měřítkem je shandong pilířovým průmyslem a důležitým průmyslem pro živobytí lidí s vysokou viditelností a vlivem v Číně.


Čas odeslání: 24. června 2022